Οροι χρήσης

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, αναγνωρίζετε ότι συμφωνείτε με τους ακόλουθους όρους χρήσης χωρίς περιορισμό ή επιφύλαξη. Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή με την ενημέρωση αυτής της ανάρτησης. Επομένως, δεσμεύεστε από οποιεσδήποτε τέτοιες αναθεωρήσεις και θα πρέπει να επισκέπτεστε περιοδικά αυτήν τη σελίδα για να ελέγχετε τους τρέχοντες Όρους και Προϋποθέσεις με τους οποίους δεσμεύεστε.

Οι πληροφορίες που παρέχονται από το oneironoima.com (η “Υπηρεσία”) είναι γενικής φύσεως και δεν προορίζονται να υποκαταστήσουν τις επαγγελματικές συμβουλές. Διαθέτουμε το περιεχόμενο αυτών των Υπηρεσιών ως υπηρεσία. Όλες οι πληροφορίες παρέχονται “ως έχουν” χωρίς καμία εγγύηση, ρητή, σιωπηρή ή νόμιμη. Αυτή η αποποίηση ευθύνης περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, όλες τις εγγυήσεις εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης. Ενώ προσπαθούμε να παρέχουμε ακριβείς πληροφορίες, δεν κάνουμε δηλώσεις, υποσχέσεις ή εγγυήσεις ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητα οποιασδήποτε πληροφορίας που παρέχεται από τον oneironoima.com. Οι πληροφορίες που παρέχονται από το oneironoima.com μπορούν να αλλάξουν, να αναθεωρηθούν ή να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. oneironoima.com αρνείται οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τις γενικές πληροφορίες που παρέχετε στις σελίδες του.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπο και τα στοιχεία του παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Οι επισκέπτες χρησιμοποιούν το περιεχόμενο του oneironoima.com αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Αυτός ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για την ακρίβεια, τη χρησιμότητα ή τη διαθεσιμότητα οποιασδήποτε πληροφορίας που μεταδίδεται ή διατίθεται μέσω του ιστότοπου. Σε καμία περίπτωση το oneironoima.com δεν φέρει ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τρίτου για ζημίες που σχετίζονται με τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του περιεχομένου του, είτε σε σύμβαση, αδικοπραξία ή οποιαδήποτε άλλη νομική θεωρία.

Το oneironoima.com δεν μπορεί και δεν πρέπει να περιέχει πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε ιατρική πάθηση, διάγνωση ή θεραπεία. Μπορεί να μην περιέχει όλες τις πληροφορίες που ισχύουν για την προσωπική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο δεν προορίζεται να είναι διαγνωστικό και δεν υποκαθιστά τη συνεννόηση με τον ιατρό σας.

oneironoima.com παρουσιάζει τις πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο μόνο για σκοπούς εκπαίδευσης των καταναλωτών. Ο oneironoima.com δεν είναι κατασκευαστής ή πωλητής κανενός από τα προϊόντα που περιγράφονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Το oneironoima.com δεν υποστηρίζει προϊόντα, υπηρεσίες, προμηθευτές ή προμηθευτές που αναφέρονται στα σχετικά άρθρα ή τις διαφημίσεις του. Το oneironoima.com δεν εγγυάται ότι οι περιγραφές προϊόντων ή άλλο περιεχόμενο ιστότοπου είναι ακριβείς, πλήρες, αξιόπιστο, επίκαιρο ή χωρίς σφάλματα.

Χρησιμοποιώντας αυτές τις Υπηρεσίες, αναγνωρίζετε ότι αυτή η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης σας για το κόστος που σχετίζεται με οποιαδήποτε απαραίτητη συντήρηση ή επισκευή οποιουδήποτε εξοπλισμού που χρησιμοποιείτε σε σχέση με αυτές τις Υπηρεσίες.

Η Υπηρεσία μας σάς επιτρέπει να δημοσιεύετε, να συνδέεστε, να αποθηκεύετε, να κοινοποιείτε και να διαθέτετε ορισμένες πληροφορίες, κείμενο, γραφικά, βίντεο ή άλλο υλικό (“Περιεχόμενο”). Είστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που δημοσιεύετε στην Υπηρεσία ή μέσω αυτής, συμπεριλαμβανομένης της νομιμότητας, της αξιοπιστίας και της καταλληλότητάς του.

Με τη δημοσίευση Περιεχομένου στην ή μέσω της Υπηρεσίας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (i) κατέχετε (σας κατέχετε) το Περιεχόμενο ή/και έχετε το δικαίωμα να το χρησιμοποιείτε και το δικαίωμα να μας παραχωρείτε τα δικαιώματα και τις άδειες που παραχωρούνται βάσει αυτών των Όρων και (ii) ότι η δημοσίευση του Περιεχομένου σας στην Υπηρεσία ή μέσω αυτής δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα απορρήτου, τα δικαιώματα δημοσιότητας, τα πνευματικά δικαιώματα, τα δικαιώματα συμβολαίου ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τον λογαριασμό οποιουδήποτε παραβιάζει οποιοδήποτε πνευματικό δικαίωμα.

Διατηρείτε όλα τα δικαιώματά σας σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο που μεταδίδετε, δημοσιεύετε ή προβάλλετε στην Υπηρεσία ή μέσω αυτής και είστε υπεύθυνοι για την προστασία αυτών των δικαιωμάτων. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο που εσείς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος δημοσιεύετε στην Υπηρεσία ή μέσω αυτής. Ωστόσο, δημοσιεύοντας Περιεχόμενο μέσω της Υπηρεσίας, μας παραχωρείτε το δικαίωμα και την άδεια χρήσης, τροποποίησης, δημόσιας εκτέλεσης, δημόσιας προβολής, αναπαραγωγής και διανομής αυτού του Περιεχομένου εντός και μέσω της Υπηρεσίας. Συμφωνείτε ότι αυτή η άδεια μας περιλαμβάνει το δικαίωμα να διαθέτουμε το Περιεχόμενό σας σε άλλους χρήστες της Υπηρεσίας, οι οποίοι μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το Περιεχόμενό σας υπό τους παρόντες Όρους.

Λαμβάνοντας εν μέρει υπόψη την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες μας και τη χρήση του Περιεχομένου, συμφωνείτε ότι ο oneironoima.com δεν θα φέρει καμία ευθύνη απέναντί ​​σας για τυχόν αποφάσεις που λαμβάνετε ή πράξεις ή παραλείψεις σας σε σχέση με το Περιεχόμενο. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τις Υπηρεσίες μας ή οποιοδήποτε περιεχόμενο αυτών (συμπεριλαμβανομένων αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών), η μόνη και αποκλειστική σας λύση είναι να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτούς τους Όρους Χρήσης, επικοινωνήστε μαζί μας.